ਪੰਨਾ ਚੁਣੋ

ਚੀਨ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਖੋਜ ਖੋਜ

ਇਕ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਇੱਕ ਚੀਨ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਖੋਜ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਲ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਨੂੰ ਖਾਸ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲ ਕੁਝ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨਕਲੀ ਉਤਪਾਦ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਚੀਨ ਅਨਰਜਿਸਟਰਡ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ) ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਚੀਨ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਖੋਜ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ

ਚੀਨ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਖੋਜ

ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੁਰਾਣੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਬਲਿਟੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਇਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੈ.

ਆਨਲਾਈਨ ਚਾਈਨਾ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਖੋਜ

ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ

ਲੋਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਟਰੇਡਮਾਰਕ ਸਥਿਤੀ ਖੋਜ

ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਇਕ ਅਕਲਮੰਦੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਇਕ ਅਗਾਉਂ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਨਿਗਰਾਨੀ

ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟਰੇਡਮਾਰ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਚੀਨ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ

ਟਰੇਡਮਾਰਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ

ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਅਸੀਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਤਾਈਵਾਨ ਅਤੇ ਮਕਾਊ ਵਿਚਲੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਾਂ.

ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਬਿਨੈਕਾਰ ਬਦਲਾਵ

ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪਤੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਤ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਦੇ ਚੀਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਟ੍ਰਾਂਸੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਅਨੁਸਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਰੱਦ ਕਰਨਾ

ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਨੂੰ 3 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਫ੍ਰੀਇੰਡੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ.

ਚੀਨ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ

ਵਪਾਰਕ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੱਖਿਆ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਣਇੱਛਤ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾਇਰ

ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ.

ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਾਇਲ

ਉਲਝਣ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਦਫਤਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਚੀਨ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨਕਾਰ

ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਇਨਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ. ਸਾਡਾ ਅਟਾਰਨੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਟਾਰਨੀ ਇਨਕਾਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗਾ.

ਟਰੇਡਮਾਰਕ ਰਿਵਿਊ ਅਤੇ ਅਡਜੁਡੇਸ਼ਨ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਅਣਇੱਛਤ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਟਰੇਡਮਾਰਕ ਨਵੀਨੀਕਰਨ

ਚੀਨ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਚੀਨ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਖੋਜ ਸਵਾਲ

ਚੀਨ ਵਿਚ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.
 • ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
 • ਫਸਟ-ਟੂ-ਫਾਈਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ.
 • ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨਤਾ.

ਚੀਨ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾ

 • ਟਰੇਡਮਾਰਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਆਫ਼ਿਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ. ਜੇ ਇਸ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜੇ ਚੀਨੀ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਦਫਤਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ. ਜੇ ਚੀਨੀ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਆਫ਼ਿਸ ਕਿਸੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ. ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ ਟਰੇਡਮਾਰਕ ਰਿਵਿਊ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੀਪਲਜ਼ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.
 • ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਕੋਲ ਕਈ ਕੰਮ ਉਪਲਬਧ ਹਨ.
 • ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ. ਵਧੇਰੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚੀਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ. ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਉਲੰਘਣਾ ਚੀਨ ਵਿਚ ਇਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ. ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਚੀਨੀ ਪੁਲਸ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰੇਗੀ. ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਕੈਦ ਦੋਨੋ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ. ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਨਕਲੀ ਮਾਲ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੀਨੀ ਕਸਟਮ ਅਥੌਰੀਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਨਕਲੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ.

ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

 • ਚੀਨ ਵਿਚ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
 • 4. ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ.
 • 3. ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
 • 2. ਫਸਟ-ਟੂ-ਫਾਈਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇਗੀ.
 • 1. ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪ੍ਰੀਤ ਮਾਨਤਾ.
 • ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਨੂੰ ਅਸਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ (ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ) ਕੋਲ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. ਚੀਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ "ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ" ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਰਗ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.
 • ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਚੀਨ ਦੀ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਲੇਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟਰੇਡਮਾਰਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਚੀਨੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨਾਲ. ਇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਚੀਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਟਰੇਡਮਾਰਕ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ "ਉਲੰਘਣਾ" ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਵਿਕ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਕੰਪਨੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ.
 • ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੀਨ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ "ਚੀਨ" ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ "ਟਰੇਡਮਾਰਕ" ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ.
 • ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਨੀ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਚੀਨ ਸਾਮਾਨ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਮੂਹਿਕ ਅੰਕ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਕ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.

ਚੀਨ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਕਲਾਸਾਂ

ਕਲਾਸ 1

ਉਦਯੋਗ, ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੈਮੀਕਲ; ਅਣਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿਡ ਨਕਲੀ ਰੈਂਿਨਜ਼, ਅਨਪ੍ਰੋਸੈਕਸ ਪਲਾਸਟਿਕਸ; ਖਾਦ; ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ; ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿਲਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ; ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਸਾਇਣਕ ਪਦਾਰਥ; ਕੈਨਨਿੰਗ ਪਦਾਰਥ; ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਚਿਪਚੱਲਣ; ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਚਿਪਸ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਨਲਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਪਲਾਸਟਿਕ.

ਕਲਾਸ 2

ਪੇਂਟਸ, ਵਾਰਨਿਸ਼, ਲੈਕਚਰ; ਜੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰੈਸਰਵੈਲਿਜਟ; ਰੰਗਦਾਰ; ਮੌਰਡੈਂਟਸ; ਕੱਚਾ ਕੁਦਰਤੀ ਰਿਸਨਾਂ; ਪੇਂਟਰਾਂ, ਸਜਾਵਟ, ਪ੍ਰਿੰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਫੁਆਇਲ ਅਤੇ ਪਾਊਡਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਧਾਤ

ਕਲਾਸ 3

ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣ ਲਈ ਵਰਤੋ; ਸਫਾਈ, ਪੋਲਿਸ਼ਿੰਗ, ਸੌਰਿੰਗ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਤਿਆਰੀਆਂ; ਸਾਬਣ; ਅਤਰ ਮਹਿੰਗੇ, ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇਲ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ, ਵਾਲ ਲੋਸ਼ਨ; ਦੰਤੀ ਫਰੰਟ

ਕਲਾਸ 4

ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗਰੀਸ; ਲੁਬਰੀਕੈਂਟਸ; ਧੂੜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਈ, ਗਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬੰਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ; ਇਸ਼ਨਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ; ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਈ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਕਾਂ; ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸੁਗੰਧ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ

ਕਲਾਸ 5

ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਤਿਆਰੀ; ਡਾਕਟਰੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੈਨੇਟਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ; ਡਾਇਟੀਕੈਟਿਕ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਵੈਟਰਨਰੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਦਾਰਥ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਭੋਜਨ; ਇਨਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਪੂਰਕ; ਪਲਾਸਟਰਾਂ, ਡ੍ਰੈਸਿੰਗਜ਼ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ; ਦੰਦ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਮਗਰੀ, ਡੈਂਟਲ ਮੋਮ; ਰੋਗਾਣੂਨਾਸ਼ਕ; ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ; ਫੂਗਸੀਾਈਡਜ਼, ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ

ਕਲਾਸ 6

ਆਮ ਧਾਤੂਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲੌਇਸਟੀਆਂ; ਮੈਟਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ; ਧਾਤ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ; ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਲਈ ਮੈਟਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ; ਗੈਰ-ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੇਬਲ ਅਤੇ ਆਮ ਧਾਤ ਦੇ ਤਾਰਾਂ; ਲੋਹੇ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ, ਮੈਟਲ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ; ਪਾਈਪ ਅਤੇ ਧਾਤ ਦੇ ਨਮੂਨੇ; ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਰ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਮ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ; ores; ਅਣਜਾਣ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਧਾਤਾਂ; ਧਾਤ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ; ਧਾਤੂ ਫਰੇ ਬਣਾਏ ਕੰਸਰਟਰੀਆਂ

ਕਲਾਸ 7

ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਟੂਲ; ਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਜਣ (ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ); ਮਸ਼ੀਨ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਭਾਗ (ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ); ਹੱਥ-ਚਲਾਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਔਜੰਮੇਸ਼ਨ; ਅੰਡੇ ਲਈ ਇਨਕਿਊਬੇਟਰ; ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵੈਂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ.

ਕਲਾਸ 8

ਹੈਂਡ ਟੂਲਸ ਅਤੇ ਹੈਂਡ ਓਪਰੇਟ ਕੀਤੇ ਔਜ਼ਾਰਸ; ਕਟਲਰੀ; ਸਾਈਡ ਬਾਹਾਂ; ਰੇਜ਼ਰ; ਬਿਜਲੀ ਰੇਜ਼ਰ ਅਤੇ ਵਾਲ ਕਟਰ

ਕਲਾਸ 9

ਵਿਗਿਆਨਕ, ਸਮੁੰਦਰੀ, ਸਰਵੇਖਣ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ, ਸਿਨਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ, ਆਪਟੀਕਲ, ਤੋਲ, ਮਾਪਣਾ, ਸੰਕੇਤ, ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ (ਨਿਗਰਾਨੀ), ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਯੰਤਰ; ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ, ਬਦਲਣ, ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ, ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਯੰਤਰ; ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਸੰਚਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਜਨਨ ਲਈ ਉਪਕਰਣ; ਚੁੰਬਕੀ ਡਾਟਾ ਕੈਰੀਅਰਜ਼, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਡਿਸਕ; ਕੰਪੈਕਟ ਡਿਸਕ, ਡੀਵੀਡੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੀਡੀਆ; ਸਿੱਕਾ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਗਏ ਉਪਕਰਨਾਂ ਲਈ ਤੰਤਰ; ਨਕਦ ਰਜਿਸਟਰ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ, ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ; ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ; ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਪਕਰਣ

ਕਲਾਸ 10

ਸਰਜੀਕਲ, ਮੈਡੀਕਲ, ਦੰਦਾਂ ਅਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਯੰਤਰ, ਨਕਲੀ ਅੰਗ, ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਦੰਦ; ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਲੇਖ; ਸੀਵ ਸਾਮੱਗਰੀ; ਸੈਕਸ ਏਡਜ਼; ਮਸਾਜ ਦੀ ਉਪਕਰਣ; ਸਹਾਇਕ ਪੱਟੀਆਂ; ਫਰਨੀਚਰ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਕਲਾਸ 11

ਲਾਈਟਿੰਗ, ਹੀਟਿੰਗ, ਭਾਫ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ, refrigerating, ਸੁਕਾਉਣ, ਹਵਾਦਾਰ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਉਪਕਰਣ; ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਉਪਕਰਣ; ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੇਟਲ; ਗੈਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੁੱਕਰਾਂ; ਵਾਹਨ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਏ.ਸੀ.

ਕਲਾਸ 12

ਵਾਹਨ; ਜ਼ਮੀਨ, ਹਵਾ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਘੁਟਾਲੇ ਲਈ ਉਪਕਰਣ; ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ; ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਮੋਟਰ ਅਤੇ ਇੰਜਣ; ਵਾਹਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ.

ਕਲਾਸ 13

ਹਥਿਆਰ; ਬਾਰੂਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਵਿਸਫੋਟਕ; ਆਤਸਬਾਜੀ.

ਕਲਾਸ 14

ਅਨਮੋਲ ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲੌਇਸਟੀਆਂ; ਗਹਿਣੇ, ਕੰਸਟ੍ਰਮ ਗਹਿਣੇ, ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰ; horological ਅਤੇ chronometric ਯੰਤਰ, ਘੜੀਆਂ ਅਤੇ ਘੜੀਆਂ.

ਕਲਾਸ 15

ਸੰਗੀਤ ਯੰਤਰ; ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

ਕਲਾਸ 16

ਕਾਗਜ਼, ਗੱਤੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; ਛਾਪਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ; ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ; ਫੋਟੋਆਂ; ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ; ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਜਾਂ ਘਰੇਲੂ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਚਿਪਣ; ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ; ਪੇਂਟ ਬੁਰਸ਼; ਟਾਈਪ-ਰਾਇਟਰਜ਼ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਲੋੜਾਂ (ਫਰਨੀਚਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ); ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੱਗਰੀ (ਉਪਕਰਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ); ਪੈਕਿੰਗ ਲਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਮੱਗਰੀ (ਹੋਰ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ); ਪ੍ਰਿੰਟਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ; ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਬਲਾਕ

ਕਲਾਸ 17

ਰਬੜ, ਗੋਤਾ-ਪੇਸਟਾ, ਗੰਮ, ਐਸਬੈਸਟੋਸ, ਮਾਈਕਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਸਾਮਾਨ; ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐਕਸਆਰਡ ਫਾਰਮ ਵਿਚ; ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਣ ਲਈ ਅਰਧ-ਮੁਕੰਮਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਾਮੱਗਰੀ; ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਇੰਸੂਲੇਟ ਕਰਨਾ; ਲਚਕਦਾਰ ਗੈਰ-ਧਾਤੂ ਪਾਈਪ.

ਕਲਾਸ 18

ਚਮੜੇ ਅਤੇ ਚਮੜੇ ਦੀ ਨਕਲ. ਜਾਨਵਰ ਦੀਆਂ ਛਿੱਲਾਂ, ਓਹਲੇ; ਧਾਗੇ ਅਤੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਬੈਗ; ਹੈਂਡਬੈਗ, ਰੱਕਸੈਕਸ, ਪਰਸ; ਛੱਤਰੀਆਂ, ਪੈਰਾਸੋਲ ਅਤੇ ਤੁਰਦੀਆਂ ਸਟਿਕਸ; ਚਾਬੀਆਂ, ਕਵਚ ਅਤੇ ਕਾਠੀ; ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਕੱਪੜੇ.

ਕਲਾਸ 19

ਗੈਰ-ਧਾਤੂ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ; ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਧਾਤੂ ਪਾਈਪਾਂ; ਐਸ਼ਫਾਲਟ, ਪਿੱਚ ਅਤੇ ਬਿਟੁਮੇਨ; ਗੈਰ-ਧਾਤੂਆਂ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਯੋਗ ਇਮਾਰਤਾਂ; ਗੈਰ-ਧਾਤੂ ਯਾਦਗਾਰ; ਗੈਰ-ਧਾਤੂ ਫਰੇ ਬਣਾਏ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਰੀਆਂ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿੰਡੋਜ਼

ਕਲਾਸ 20

ਫਰਨੀਚਰ, ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ, ਤਸਵੀਰ ਫਰੇਮ; ਲੱਕੜ, ਕਾਰ੍ਕ, ਰੀਡ, ਗੰਨੇ, ਵਿਕਰ, ਸਿੰਗ, ਹੱਡੀਆਂ, ਹਾਥੀ ਦੰਦ, ਵ੍ਹੇਲਬੋਨ, ਸ਼ੈਲ, ਐਮਬਰ, ਮਾਂ ਦੀ ਮੋਤੀ, ਮਿਰਰਸਚੂਮ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੋਂ ਬਣੇ ਲੇਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ; ਬਾਗ ਫਰਨੀਚਰ; ਸਰ੍ਹਾਣੇ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਾਂ

ਕਲਾਸ 21

ਘਰੇਲੂ ਜਾਂ ਰਸੋਈ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਅਤੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ; ਕੰਬ ਅਤੇ ਸਪੰਜ; ਬਰੱਸ਼ਿਸ (ਪੇੰਟਬਰੱਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ); ਬੁਰਸ਼-ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ; ਸਫਾਈ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲੇਖ; ਸਟੀਲ ਉੱਨ; ਵਸਰਾਵਿਕਾਂ, ਕੱਚ, ਪੋਰਸਿਲੇਨ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਲੇਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ; ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਟੁੱਥਬ੍ਰਸ਼.

ਕਲਾਸ 22

ਵੱਡੀਆਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਰੱਸੇ, ਸਤਰ, ਜੰਤ, ਤੰਬੂ, ਅਵਨਿੰਗ, ਤਰਪਾਲਾਂ, ਸੇਬ ਅਤੇ ਬੋਰੀ; ਪੈਡਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟਰੀਫਿੰਗ ਸਾਮੱਗਰੀ ਜੋ ਰਬੜ ਜਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ; ਕੱਚੇ ਰੇਸ਼ੇਦਾਰ ਕੱਪੜੇ.

ਕਲਾਸ 23

ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਯਾਰਾਂ ਅਤੇ ਥਰਿੱਡ.

ਕਲਾਸ 24

ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ; ਬੈੱਡ ਅਤੇ ਟੇਬਲ ਕਵਰ; ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਲੇਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸਟਾਈਲ; ਡੂਵਟਸ; ਸਰ੍ਹਾਣੇ, ਕੁਸ਼ਨ ਜਾਂ ਡੂਵਟਾਂ ਲਈ ਕਵਰ

ਕਲਾਸ 25

ਕੱਪੜੇ, ਜੁੱਤੀ, ਹੈੱਡਗਰਅਰ

ਕਲਾਸ 26

ਕਿਨਾਰੀ ਅਤੇ ਕਢਾਈ, ਰਿਬਨ ਅਤੇ ਵੇਚ; ਬਟਨਾਂ, ਹੁੱਕਾਂ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ, ਪਿੰਨ ਅਤੇ ਸੂਈਆਂ; ਨਕਲੀ ਫੁੱਲ.

ਕਲਾਸ 27

ਕਾਰਪੈਟਸ, ਰਗਜ਼, ਮੈਟਸ ਅਤੇ ਮੈਟਿੰਗ, ਲਨੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਗਰੀ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਫਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ; ਕੰਧ ਲਟਕਣ (ਗੈਰ-ਕੱਪੜੇ); ਵਾਲਪੇਪਰ.

ਕਲਾਸ 28

ਗੇਮਸ ਅਤੇ ਪਲੇਥਿੰਗ; ਖੇਡਣ ਦੇ ਕਾਰਡ; ਜਿਮਨਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਲੇਖ; ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਲਈ ਸਜਾਵਟ; ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਸਾਈਕਲ.

ਕਲਾਸ 29

ਮੀਟ, ਮੱਛੀ, ਪੋਲਟਰੀ ਅਤੇ ਗੇਮ; ਮੀਟ ਦੇ ਅੰਸ਼; ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਪਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ; ਜੈਲੀਜ਼, ਜਾਮ, ਕੰਪੋਟਸ; ਅੰਡੇ, ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉਤਪਾਦ; ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਚਰਬੀ; ਤਿਆਰ ਭੋਜਨ; ਸੂਪ ਅਤੇ ਆਲੂ ਕ੍ਰਿਸਜ਼

ਕਲਾਸ 30

ਕੌਫੀ, ਚਾਹ, ਕੋਕੋ, ਸ਼ੱਕਰ, ਚਾਵਲ, ਟੈਪੀਓਕਾ, ਸਾਗੋ, ਨਕਲੀ ਕਾਪੀ; ਅਨਾਜ, ਬਰੈੱਡ, ਪੇਸਟਰੀ ਅਤੇ ਕਨਚੈਸਰੀ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ices ਤੋਂ ਬਣੇ ਆਟਾ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀਆਂ; ਸ਼ਹਿਦ, ਤੋਲ; ਖਮੀਰ, ਪਕਾਉਣਾ-ਪਾਊਡਰ; ਲੂਣ, ਰਾਈ ਦੇ; ਸਿਰਕਾ, ਸਾਸ (ਮਿਕਦਾਰ); ਮਸਾਲੇ ਬਰਫ਼; ਸੈਂਡਵਿਚ; ਤਿਆਰ ਭੋਜਨ; ਪਿਜ਼ਾ, ਪਾਈ ਅਤੇ ਪਾਸਤਾ ਪਕਵਾਨ.

ਕਲਾਸ 31

ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਉਤਪਾਦ; ਜੀਵ ਜਾਨਵਰ; ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਬੀਜ, ਕੁਦਰਤੀ ਪੌਦੇ ਅਤੇ ਫੁੱਲ; ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ; malt; ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ

ਕਲਾਸ 32

ਬੀਅਰਜ਼; ਖਣਿਜ ਅਤੇ ਵਾਟਰੈਕਟਿਵ ਪਾਣੀ; ਗੈਰ-ਅਲਕੋਹਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ; ਫ਼ਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦਾ ਰਸ; ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਿਕਨ; ਸ਼ੈਂਡੀ, ਡੀ-ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਗੈਰ ਅਲਕੋਹਲ ਬੀਅਰ ਅਤੇ ਵਾਈਨ

ਕਲਾਸ 33

ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ (ਬੇਅਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ); ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਈਨ; ਆਤਮੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪਦਾਰਥ; ਅਲਕੋਪੌਪਸ; ਅਲਕੋਹਲ ਕਾਕਟੇਲ

ਕਲਾਸ 34

ਤੰਬਾਕੂ; ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਲੇਖ; ਮੈਚ; ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਲਾਈਟਰਜ਼

ਕਲਾਸ 35

ਵਿਗਿਆਪਨ; ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ; ਕਾਰਜ ਪਰਬੰਧ; ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ; ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ; ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਸੇਵਾਵਾਂ; ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ; ਅਕਾਉਂਟ ਨਿਲਾਮੀਕਰਨ; ਵਪਾਰ ਮੇਲੇ; ਰਾਏ ਪੋਲਿੰਗ; ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ; ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ; [ਸੂਚੀ ਖਾਸ ਸਮਾਨ] ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਟੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਕਲਾਸ 36

ਬੀਮਾ; ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ; ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਏਜੰਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ; ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸੇਵਾਵਾਂ; ਬੈਂਕਿੰਗ; ਸਟੋਕ ਬ੍ਰੋਕਿੰਗ; ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ; ਬੋਨਸ ਅਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਦੇ ਟੋਕਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ; ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ

ਕਲਾਸ 37

ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰੀ; ਮੁਰੰਮਤ; ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ; ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ; ਪੇਂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਜਾਵਟ; ਸਫਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਕਲਾਸ 38

ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ; ਚੈਟ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ; ਪੋਰਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ; ਈ-ਮੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ; ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ; ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰਸਾਰਣ

ਕਲਾਸ 39

ਆਵਾਜਾਈ; ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ; ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ; ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ; ਯਾਤਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ; ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਕਲਾਸ 40

ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ; ਫੋਟੋਆਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ, ਨਕਲ ਅਤੇ ਛਪਾਈ; ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ

ਕਲਾਸ 41

ਸਿੱਖਿਆ; ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ; ਮਨੋਰੰਜਨ; ਖੇਡ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੰਮ

ਕਲਾਸ 42

ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਿਜ਼ਾਇਨ; ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੇਵਾਵਾਂ; ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ; ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ; ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ; ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ; ਵੈਬ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਸੰਕਲਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਡਰਾਇੰਗ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਿਖਾਈ; ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੈੱਬ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਾਂਭਣਾ ਅਤੇ ਹੋਸਟ ਕਰਨਾ; ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼

ਕਲਾਸ 43

ਖਾਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ; ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਹਾਇਸ਼; ਰੈਸਤਰਾਂ, ਬਾਰ ਅਤੇ ਕੇਟਰਿੰਗ ਸੇਵਾ; ਛੁੱਟੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ; ਬਰਾਂਚਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਘਰ ਲਈ; ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਘਰੇਲੂ ਸੇਵਾਵਾਂ; ਕ੍ਰੈਚ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਕਲਾਸ 44

ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ; ਵੈਟਰਨਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ; ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ-ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ; ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਸੇਵਾਵਾਂ; ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ; ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ; ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੀ ਸਲਾਹ; ਬਾਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼

ਕਲਾਸ 45

ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ; ਕੰਵਸੇਨਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ; ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ; ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਜ ਸੇਵਾਵਾਂ; ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਲਾਹ ਸੇਵਾਵਾਂ; ਨਿੱਜੀ ਦਿੱਖ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਲਾਹ ਸੇਵਾਵਾਂ; ਨਿੱਜੀ ਟੈਰੋਟ ਰੀਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ; ਡੇਟਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ; ਅੰਤਮ-ਸੰਸਕਾਿ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ; ਅੱਗ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ; ਜਾਅਲੀ ਏਜੰਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ

[[[["field2","contains"]],[["show_fields","field4"]],"and"],[[["field4","contains"]],[["show_fields","field5"]],"and"],[[["field4","contains"]],[["show_fields","field35"]],"and"],[[["field2","contains"]],[["show_fields","field36"]],"and"]]
1
ਨਾਮ
ਨੋ ਆਈਕਨ
ਕੰਪਨੀ
ਨੋ ਆਈਕਨ
ਸਕਾਈਪ / WhatsAppਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਬੈਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਨੋ ਆਈਕਨ
ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਬੈਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਨੋ ਆਈਕਨ
ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
ਸੁਨੇਹਾਕੁਝ ਹੋਰ
0 /
keyboard_arrow_leftਪਿਛਲਾ
ਅਗਲਾkeyboard_arrow_right

ਕੀ ਤੁਸੀ ਤਿਆਰ ਹੋ

ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ

ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਨ ਦੀ ਲੀਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ

[[["ਫੀਲਡ 6", "ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ", "ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ"]], [["ਸ਼ੋਅ ਫੀਲਡ", "ਫੀਲਡ XNUM"]], "ਅਤੇ"], [[["ਫੀਲਡ 16", "ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ", " ਸ਼ੰਘਾਈ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਜ਼ੋਨ "], [[" ਸ਼ੋਅ ਫੀਲਡ "," ਫੀਲਡ 6 "]]," ਅਤੇ "], [[" ਫੀਲਡ 7 "," ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ "]], [[" ਸ਼ੋਅ ਫੀਲਡ "," ਫੀਲਡ XNUM "]], "" ਅਤੇ "], [[[" ਫੀਲਡ 2 "," ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ "," ਟਿਮਲ ਸਟੋਰ "]], [[" ਸ਼ੋਅ ਫੀਲਡ "," ਫੀਲਡ XNUM "]]," ਅਤੇ "], [[[" ਫੀਲਡ 6 "," ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ " , "[[Show_fields", "ਫੀਲਡ X NUMX"]], "ਅਤੇ"], [[["ਫੀਲਡ 6", "ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ", "ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀ"]], [["ਸ਼ੋਅ ਫੀਲਡ", " ਫੀਲਡ 18 "]", "ਅਤੇ"], [[["ਫੀਲਡ 16", "ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ", "ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ"]], [["ਸ਼ੋਅ ਫੀਲਡ", "ਫੀਲਡ XNUM"]], "ਅਤੇ"], [[ "[[" ਫੀਲਡ 18 "," ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ "," ਚੀਨ ​​ਵਿਚ ਵੇਚੋ "]], [[" ਸ਼ੋਅ ਫੀਲਡ "]], [[" ਸ਼ੋਅ ਫੀਲਡ "," ਫੀਲਡ 16 "]]," ਅਤੇ " "," [[show_fields "," ਫੀਲਡ 18 "]]," ਅਤੇ "" ਫੀਲਡ 16 "]," ["[" ਫੀਲਡ 18 "," ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ "," Tmall \ "/ JD ਮੱਲ ਸਟੋਰ"]] ], [["ਫੀਲਡ 6"]], [[]], "ਅਤੇ"], [[["ਫੀਲਡ 8", "ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ", "ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੋਰ"]], [["ਸ਼ੋਅ ਫੀਲਡ", "ਫੀਲਡ XNUM"]]] , "ਅਤੇ"], [[["ਫੀਲਡ 18", "ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ", "ਚੀਨ ਵਿਚ ਮਾਲ ਵੇਚਦੇ ਹਨ "[]", [[]], "ਅਤੇ"], [[["ਫੀਲਡ 24"], [["ਫੀਲਡ X NUMX"]], "ਅਤੇ"], [[["ਫੀਲਡ 18" , "[[" ਫੀਲਡ 24 "," ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ "]], [[" ਸ਼ੋਅ ਫੀਲਡ "," ਫੀਲਡ 18 "]]," ਅਤੇ "], [[[" ਫੀਲਡ 6 "," ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ "]], [[" ਸ਼ੋਅ ਫੀਲਡ "," ਫੀਲਡ 18 "]]," ਅਤੇ "]]
1
ਨਾਮ
ਨੋ ਆਈਕਨ
ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਬੈਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ
ਨੋ ਆਈਕਨ
ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
keyboard_arrow_leftਪਿਛਲਾ
ਅਗਲਾkeyboard_arrow_right

ਸ਼ਾਨੇ ਐਫ.ਯੂ.

ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ

ਸ਼ੇਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ, ਟਰੇਡਮਾਰਕਸ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ

ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ

ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਸੰਪੂਰਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ

ਕਨੈਕਟ ਕਰੋ

ਸੰਪਰਕ

info@corporationchina.com

+ 86 021 5102 1891 (CN)
+ 1 253 777 0117 (ਯੂਐਸ)
+ 44 (0) 20 8133 7773 (ਯੂਕੇ)
+61 (0) 2 8006 1867 (ਏਯੂ)
+ 911166482160 (IN)
+ 852 8191 0881 (HK)
+ 7 (499) 5770299 (ਆਰ ਯੂ)
+ 27 110 839337 (ਆਰਐਸਏ)

ਲੋਕੈਸ਼ਨ

580 ਵੈਸਟ ਨੈਨਜਿੰਗ ਰੋਡ, ਦਫ਼ਤਰ 3506, 35th ਮੰਜ਼ਲਾ LL ਲੈਂਡ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿੰਗਨ, ਸ਼ੰਘਾਈ

ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਇਹ ਪਿੰਨ